آموزش انواع بافت پیچ لوزی (درهم، با پیچ، جودانه و ساده)

به گزارش وبلاگ عکس، هنر بافتنی شامل مدل های زیادی در بافت است که با دانستن آن می توانید تنوع زیادی به بافتنی های خود ببخشید. در مطلب قبلی روش بافت لانه زنبوری را آموزش دادیم و در این مطلب قصد داریم انواع بافت پیچ لوزی را ارائه دهیم؛ همراه با ما باشید.

آموزش انواع بافت پیچ لوزی (درهم، با پیچ، جودانه و ساده)

بافت پیچ لوزی ساده

4 دانه وسط را به زیر و دو طرف این 4 دانه را به رو می بافیم رج های پشت طبق خودش بافته گردد. رج سوم : دانه های رو را بافته به 4 دانه زیر که رسیدیم 1 پیچ ساده روی این 4 دانه انجام می دهیم (جای 2 دانه دوم با 2 دانه اول عوض می گردد) 4 دانه جابه جا شده را به زیر و بقیه دانه ها را به رو می بافیم.

رج پنجم : دانه های رو را تا یک دانه مانده به 4 زیر می بافیم 1 دانه رو را با 2 تا از 4 تا جابه جا می کنیم (2 دانه زیر از روی 1 دانه رو رد گردد) 2 دانه زیر بعدی با 1 دانه روی بعدی جابه جا می گردد (همواره 2 تا زیر روی 1 دانه رو قرار بگیرد) 2 دانه ای را که به وسط برده ایم به رو می بافیم.

به این ترتیب هر یک رج در میان یکی یکی از دانه های رو را به وسط لوزی می بریم تا لوزی به اندازه دلخواه باز گردد از آن جا به بعد دانه هایی را که به وسط لوزی برده ایم یکی یکی از وسط لوزی خارج می کنیم یعنی برعکس قسمت اول جهت لوزی بسته می گردد) تا جائیکه 4 دانه زیر به هم برسید و از ابتدای لوزی مدل تکرار گردد.

آموزش بافت پیچ لوزی درهم با دو میل

این مدل بافت از 20 دانه تشکیل شده است. حاشیه را می توانیم هر مدلی می خواهیم ببافیم، برای این بافت به این صورت عمل می کنیم:

رج 1: 3 دانه زیر، 4 دانه رو، 6 دانه را از میل در آورده و جای 3 دانه دوم را با 3 دانه اول جابه جا می کنیم. دانه ها جابه جا شده را از زیر ببافید، 4 دانه رو، 3 دانه زیر.

رج 2 و تمام رج های پشت: در این رج ها هر دانه همان طور که دیده می گردد بافته می گردد.

رج 3: (4 دانه را از میل در بیاورید و جای دانه 4 را با 3 دانه عوض کنید، 1 دانه رو و 3 دانه زیر ببافید، 2 دانه رو، 4 دانه را از میل در بیاورید و جای 3 دانه اول را با دانه چهارم عوض کنید، 3 دانه زیر و 3 دانه رو ببافید) این مدل را 2 بار تکرار کنید.

رج 5: 1 دانه رو، 4 دانه را از میل در می آورید و جای دانه چهارم را با 3 دانه اول عوض کنید، یک دانه رو، 3 دانه زیر ببافید، 4 دانه را از میل در بیاورید و جای 3 دانه اول را با دانه چهارم عوض کنید، 3 دانه زیر و یک دانه رو ببافید، 2 دانه رو) این مدل را 2 بار تکرار کنید.

رج 7: 2 دانه رو، 6 دانه را از میل در بیاورید و 3 دانه دوم را با 3 دانه اول عوض نموده و همه را زیر ببافید، 4 دانه رو، 6 دانه را از میل در بیاورید، جای 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض کنید و دانه ها را زیر ببافید، دو دانه رو ببافید.

رج 9: (1 دانه رو، 4 دانه را از میل در می آوریم جای دانه چهارم را با 3 دانه اول عوض نموده و 3 دانه زیر و یک دانه رو ببافید، 4 دانه را از میل در بیاورید جای 3 دانه دوم با یک دانه اول عوض کنید، یک دانه رو، 3 دانه زیر، 1 دانه رو) این مدل را 2 بار تکرار کنید.

رج 11: 4 دانه را از میل در می آوریم جای دانه چهارم را با 3 دانه اول عوض کنید، 3 دانه زیر، یک دانه رو، 2 دانه رو، 4 دانه را از میل در بیاورید و جای 3 دانه آخر را با 3 دانه اول جابجا کنید، یک دانه رو و 3 دانه زیر ببافید) این مدل را 2 بار تکرار کنید.

رج 13: 3 دانه زیر، 4 دانه رو، 6 دانه را از میل در بیاو رید و جای 3 دانه دوم را با 3 دانه اول جابجا نموده و زیر ببافید، 4 دانه رو، 3 دانه زیر

رج 15: این رج را مانند رج 3 ببافید.

رج 17: این رج را مانند رج 5 ببافید.

رج 19: 2 دانه رو، 6 دانه از میل در بیاورید و جای 3 دانه دوم را با 3 دانه اول عوض نموده و زیر ببافید، 4 دانه رو، 6 دانه را از میل در بیاورید جای 3 دانه اول را با 3 دانه آخر عوض نموده و زیر ببافید، 2دانه رو،

رج 21: این رج را مانند رج 9 ببافید.

رج 23: این رج را مانند رج 11 ببافید.

رج 24: (3 دانه رو، 4 دانه زیر، 3 دانه رو) این مدل را 2 بار تکرار کنید.

برای ادامه بافت این 24 رج را به ترتیب ذکر شده تکرار کنید.

آموزش بافت لوزی با جودانه

آموزش بافت لوزی با جودانه

بافت لوزی را مثل لوزی شماره (1) انجام می دهیم با این تفاوت که دانه هایی که به وسط لوزی می بریم را به حالت 1 زیر، 1 رو می بافیم. رج های پشت کار همه دانه ها مثل خودش بافته می گردد. در رج سوم مدل، 2 دانه دیگری را که به وسط می بریم + 2 دانه قبلی باز به حالت 1 زیر، 1 رو می بافیم. با این تفاوت که بافت دانه های رج قبل عوض گردد یعنی دانه زیر به رو، و دانه رو به زیر بافته گردد. به این ترتیب هر یک رج در میان یکی زیر یکی روی وسط به حالت جو دانه بافته می گردد.

آموزش بافت لوزی با پیچ

آموزش بافت لوزی با پیچ

بافت لوزی را مثل لوزی شماره (1) انجام می دهیم با این تفاوت که تا 6 دانه ای که به وسط برده ایم را به زیر و دانه های بعدی را به رو می بافیم. 6 دانه ای که در وسط لوزی به زیر بافته شده است را هر 3 رج در میان بافت پیچ ساده انجام می دهیم. هنگام بسته شدن لوزی 2 دانه دو طرف لوزی که قرار است به یکدیگر برسند را تا انتهای پیچ وسط جابه جا می کنیم، طوری که 4 دانه لوزی روی پیچ را به طور کامل ببندد.

آموزش بافت لوزی های به هم پیوسته

رج اول : دانه اول را نبافته می گیریم در ادامه 3 تا رو، 2 تا زیر، 6 تا رو، 2 تا زیر، 6 تا رو، 2 تا زیر … (ابتدا و انتهای رج با 3 دانه رو آغاز و تمام گردد). رج های پشت همه دانه ها جای خود بافته شوند.

رج سوم : دانه اول نبافته، 3 تا رو، جای 2 دانه های زیر به حالت پیچ با هم عوض گردد و در ادامه رج تکرار گردد.

رج پنجم : دانه اول نبافته، 2 تا رو، 1 دانه زیر با 1 دانه رو جابه جا گردد (دانه زیر را روی دانه رو قرار می دهیم).

هر دانه به شکل خودش بافته گردد. 2 دانه بعد برعکس دو دانه قبل جابه جا گردد.4 دانه روی بعدی را بافته و جابه جایی مثل قبل تکرار گردد.

رج هفتم : دانه اول نبافته، 1 رو 1 دانه زیر با 1 دانه رو جابه جا گردد. (دانه زیر را روی دانه رو قرار می دهیم). به همین ترتیب در هر رج روی کار یکی یکی دانه های زیر با یکی یکی دانه های رو جابه جا می گردد تا 1 دانه زیر از سمت چپ به 1 دانه رو از سمت راست به هم برسد. رج بعد دو دانه ای را که به هم رسیده اند را از روی هم رد می کنیم از رج بعد مدل مثل رج سوم تکرار می گردد.

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید براحتی مراحل بافت پیچ لوزی را طی کنید. پیشنهاد می کنیم حتما سری هم به مطالب آموزش بافت روسری کلاهی زنانه در چند گام ساده، آموزش بافت 3 مدل شال گردن ساده و مدل دار به صورت آسان، بافت کلاه مردانه با دومیل و بافت کلاه دخترانه جدید بزنید و با استفاده از این نوع بافت با خلاقیت خودتان در بافت آنها تغییر ایجاد کنید.

از قلم نیاندازید نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

منبع: مجله انگیزه

به "آموزش انواع بافت پیچ لوزی (درهم، با پیچ، جودانه و ساده)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش انواع بافت پیچ لوزی (درهم، با پیچ، جودانه و ساده)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید