تاریخ برگزاری و نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400 اعلام شد

به گزارش وبلاگ عکس، تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400 از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام شد.

تاریخ برگزاری و نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400 اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه وبلاگ عکس، آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه های آزمایشی آزمون سراسری سال 1400 در تاریخ های اعلام شده به شرح ذیل در 414 شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.

نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت های شرکت در آزمون همه متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه مورخ چهارم تیر ماه 1400 لغایت روز سه ­شنبه مورخهشتم تیر ماه برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع­ رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

متقاضیان شرکت در آزمون، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (12 رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام (16 رقمی) و نام و نام ­خانوادگی، کد ملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند.

متقاضیانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم (گروه­های آزمایشی هنر و زبان های خارجی) خود نیز اقدام نمایند.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار و ارائه آن الزامی است. متقاضیان درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، باید مطابق بند ب به حوزه ­های رفع نقص کارت مراجعه نمایند.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، پیروز به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، ضروری است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری ثبت­ نام اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان گروه ­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان انتخابی آنان که در بند 46 تقاضانامه ثبت نام، تعیین نموده اند به شرح جدول شماره 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 است.

درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان ضروری است به شرح زیر اقدام نمایند.

متقاضیان نظام سالی واحدی و ترمی واحدی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم (فارغ التحصیلان سال 1384 به بعد) و یا پیش دانشگاهی (فارغ التحصیلان سال 1391 به بعد) می باشند و همچنین متقاضیان نظام آموزشی جدید (نظام 6، 3، 3) نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بند های 1، 3، 4، 7، 13، 16، 17، 23، 24 و 25 شامل نام و خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی، مغایرتی مشاهده نموده اند ضروری است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 14 تیر ماه 1400 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

متقاضیانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند های 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 27 شامل نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش دانشگاهی و شرایط تحصیلی و اشتغال مغایرتی مشاهده نمودند ضروری است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 12 تیر ماه منحصراً به درگاه اطلاع رسانی این سازمان (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به شرحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بند های الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض هستید ضروری است برای بررسی موضوع صبح ها از ساعت 8:30 تا 12:00 و بعد از ظهر ها از ساعت 14:00 الی 18:00 روز های اعلام شده طبق زمان بندی مندرج در جدول ذیل به نماینده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 مراجعه نمایند.

متقاضیان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقه مندی به رشته­ های ذیل به منظور شرکت در آزمون عملی باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول ذیل (ردیف 2 الی 13) و منحصراً به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ششم تیرماه همزمان با پرینت کارت تا روز شنبه 12 تیر ماه به وسیله درگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمایند.

با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال 1400 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد متقاضیانی که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر برای شرکت در آزمون عملی اقدام می نمایند، باید نسبت به پرداخت مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال (معادل صدوپنجاه هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی فوق الذکر اقدام نمایند.

متقاضیان در صورتی که علاقه مند به شرکت در آزمون عملی دو مجموعه از مجموعه­ های گروه آزمایشی هنر هستند باید نسبت به پرداخت مبلغ 3.000.000 (سه میلیون) ریال (معادل سیصد هزار تومان) به صورت اینترنتی اقدام نمایند.

عدم پرداخت هزینه آزمون رشته ­های تحصیلی عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود. آزمون عملی برای رشته های مندرج در جدول ذیل در مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد و متقاضیان ضروری است برای اطلاع از جزئیات برگزاری آزمون عملی، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری آزمون رشته های مندرج در جدول ذیل (به جز رشته علوم ورزشی) به اطلاعیه ای که در روز چهارشنبه مورخ 23 تیر ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار می گیرد، مراجعه نمایند.

متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در روز چهارشنبه مورخ نهم تیر ماه برگزاری می شود، حاضر باشند.

متقاضیان هریک از گروه ­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در صورت علاقه­ مندی به رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (ردیف 1 جدول ذیل) باید نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اینترنتی همزمان با پرینت کارت از روز یکشنبه ششم تیر ماه تا روز شنبه مورخ 12 تیر ماه به وسیله درگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمایند و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته در آزمون سراسری سال 1400 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت می­پذیرد، متقاضیانی که نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند باید نسبت به پرداخت مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ریال (معادل هفتاد هزار تومان) به صورت اینترنتی به وسیله کارت های بانکی عضو شتاب اقدام نمایند. ضمناًً متقاضیان برای اطلاع از روز های برگزاری آزمون عملی رشته مذکور (که در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود) به اطلاعیه ای که در روز چهارشنبه مورخ ششم مرداد ماه در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می شود، مراجعه نمایند.

متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی که در روز های پنجشنبه و جمعه مورخ 10 و 11 تیر ماه برگزاری می شود، حاضر باشند.

شرحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه­ مندی متقاضیان به رشته ­های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس­ های دانشگاه فرهنگیان، در مرحله اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه اول مرداد ماه) اعلام می شود.

آن دسته از متقاضیان علاقه مند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحد های دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آن ها به روش با آزمون صورت می پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 1400 (نیمه اول مرداد ماه) مندرج در درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه نمایند.

داوطلبان می توانند برای دریافت فایل جدول شماره 1 - شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون متقاضیان شرکت در آزمون سراسری سال 1400 در قالب PDF اینجا و برای دریافت فایل جداول شماره 2 و 3 - آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 1400 در قالب PDF اینجا کلیک نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "تاریخ برگزاری و نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400 اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاریخ برگزاری و نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1400 اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید