شما عضو کدام دهک مالی هستید؟

به گزارش وبلاگ عکس، روزنامه هفت صبح: سه دهک پر درآمد جامعه از لیست یارانه بگیر ها خط خورده اند. این موضوع باعث شده دهک بندی حالا بیشتر از هر زمان دیگری برای مان اهمیت پیدا کند. از وقتی که اعلام شده تنها هفت دهک پایین جامعه مشمول دریافت یارانه هستند، این سؤال به وجود آمده که هر دهک دقیقاً چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید سراغ گزارش های مرکز آمار برویم.

شما عضو کدام دهک مالی هستید؟

آخرین گزارش ها از بودجه خانوار که توسط این نهاد منتشر شده مربوط به سال 97 است. این گزارش نشان می دهد هر خانواده به طور میانگین در سال 43 میلیون و 490 هزار تومان درآمد دارد که معادل ماهانه آن می گردد رقمی در حدود سه میلیون و 620 هزار تومان.

از طرف دیگر گزارش های مرکز آمار نشان دهنده تورم 27 درصدی نسبت به سال گذشته است و با این حساب می توان نتیجه گرفت که احتمالاً درآمد ماهانه خانواده ها حالا به 4 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.

در این گزارش ویژگی های ملموس هر کدام از دهک های اول تا دهم را آورده ایم تا ببینیم هر کدام از خانواده ها دقیقاً در کدام دهک قرار می گیرند. از جمله این ویژگی ها می توان به درآمد و هزینه خانواده، متوسط هزینه های ماهانه مسکن، توسط مبالغ قبض آب، برق و گاز خانواده، هزینه ماهانه برای خرید خوراکی ها مثل گوشت و تعداد افراد دارای درآمد در هر خانواده اشاره نمود.

باید توجه داشته باشید که بر اساس آنچه تا اینجای کار معین شده، سه دهک بالاتر یعنی دهک های هشتم، نهم و دهم از دریافت یارانه کنار گذاشته شده اند و صرفاً خانواده های دسته بندی شده در دهک های اول تا هفتم مشمول دریافت یارانه هستند.

ویژگی های دهک اول

درآمد ماهانه 1.6 میلیون

پایین ترین طبقه مالی در کشور، افرادی هستند که در دهک اول هزینه ای قرار می گیرند. آن ها ضعیف ترین قشر هستند و هزینه های ماهانه شان بسیار پایین تر از دیگر دهک ها است. آنالیز گزارش های بودجه خانوار مرکز آمار نشان می دهد خانواده های دهک اول، با احتساب تورم نسبت به سال 97، ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان درآمد دارند و از این رقم، یک میلیون تومان هزینه خانواده می گردد. آن ها در ماه 580 هزار تومان هزینه خوراکی دارند و 480 هزار تومان دیگر برای هزینه های غیرخوراکی مثل پوشاک و مسکن خرج می نمایند.

ویژگی های دهک دو

درآمد ماهانه 2.4 میلیون

دهک دوم، خانواده هایی هستند که ماهانه حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند. این رقم با احتساب تورم 27 درصدی نسبت به سال گذشته محاسبه شده، چرا که آخرین اطلاعات مرکز آمار می گوید، خانواده های دهک دوم در سال 97 ماهانه یک میلیون و 880 هزار تومان درآمد داشتند. این خانواده ها حدود یک میلیون و 790 هزار تومان در ماه پول خرج می نمایند که 660 هزار تومان آن خوراکی و یک میلیون و 130 هزار تومان آن غیرخوراکی است. این مورد نشان می دهد در حال حاضر خانواده های دهک دوم ماهانه 600 هزار تومان پس انداز می نمایند.

ویژگی های دهک سوم

درآمد ماهانه 2.8 میلیون

گزارش های مرکز آمار نشان می دهد خانواده های دهک سوم در سال 97 ماهانه دو میلیون و 220 هزار تومان درآمد داشته اند که اگر نرخ تورم 27 درصدی را به آن اضافه کنیم، می توان نتیجه گرفت در حال حاضر درآمد ماهانه خانواده های دهک سومی به رقم 2 میلیون و 810 هزار تومان رسیده است. آن ها از این مبلغ حدود 620 هزار تومان را پس انداز می نمایند و هزینه شان رقمی در حدود 2 میلیون و 190 هزار تومان است که 760 هزار تومان آن برای محصولات خوراکی و یک میلیون و 430 هزار تومان در بخش غیرخوراکی هزینه می گردد.

ویژگی های دهک چهارم

درآمد ماهانه 3.2 میلیون

خانواده هایی که در دهک چهارم جای می گیرند، مطابق گزارش های مرکز آمار سال 97 حدود 2 میلیون تومان در ماه پول خرج می نمایند که با احتساب تورم 27 درصدی، می توان نتیجه گرفت که میزان هزینه ماهانه خانواده های دهک چهارم به حدود 2 میلیون و 610 هزار تومان رسیده.

از این رقم حدود یک میلیون و 760 هزار تومان در بخش غیرخوراکی و حدود 850 هزار تومان در بخش خوراکی هزینه می گردد. خانواده های دهک چهار این هزینه ها را با درآمد ماهانه 3 میلیون و 200 هزار تومانی پوشش می دهند که بخشی از آن در حدود 600 هزار تومان پس انداز می گردد.

ویژگی های دهک پنجم

درآمد ماهانه 3.6 میلیون

خانواده های دهک پنجمی در ماه رقمی حدود 3 میلیون و 640 هزار تومان درآمد دارند. آن ها حدود 600 هزار تومان در ماه پس انداز می نمایند و تقریباً 3 میلیون تومان هزینه ماهانه آنهاست که 910 هزار تومان آن در بخش خوراکی و حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان آن در بخش غیرخوراکی هزینه می گردد. این خانواده ها نزدیک ترین ویژگی ها را به میانگین کشور دارند و به عبارتی دهک میانی شناخته می شوند. باید توجه داشته باشید که این مبالغ از گزارش های مرکز آمار و با احتساب تورم 27 درصدی نسبت به سال 97 استخراج شده است.

ویژگی های دهک ششم

درآمد ماهانه 4.1 میلیون

دهک ششم، خانواده هایی هستند که ماهانه رقمی حدود 4 میلیون و 140 هزار تومان درآمد دارند. این رقم با احتساب تورم 27 درصدی نسبت به سال گذشته محاسبه شده، چرا که آخرین اطلاعات مرکز آمار می گوید خانواده های دهک ششم در سال 97، ماهانه 3 میلیون و 260 هزار تومان درآمد داشتند.

این خانواده ها در حال حاضر حدود 3 میلیون و 480 هزار تومان در ماه پول خرج می نمایند که 980 هزار تومان آن خوراکی و دو میلیون و 500 هزار تومان آن غیرخوراکی است. این مورد نشان می دهد در حال حاضر خانواده های دهک ششم ماهانه 660 هزار تومان پس انداز می نمایند.

ویژگی های دهک هفتم

درآمد ماهانه 4.8 میلیون

خانواده های دهک هفتم در مرز مشمولیت یارانه قرار دارند. از آنجا که یارانه ها به هفت دهک پایین تر جامعه تعلق می گیرد، خانواده های دهک هفتم پردرآمدترین خانواده های یارانه بگیر به حساب می آیند. آن ها با احتساب نرخ تورم نسبت به آخرین گزارش مرکز آمار، در ماه رقمی حدود 4 میلیون و 820 هزار تومان درآمد دارند که از این مبلغ حدود یک میلیون و 50 هزار تومان در بخش خوراکی ها و 3 میلیون و 70 هزار تومان در بخش هزینه های غیرخوراکی خرج می گردد و حدود 700 هزار تومان آن به عنوان پس انداز خانواده باقی می ماند.

ویژگی های دهک هشتم

درآمد ماهانه 5.5 میلیون

دهک هشتم مرز دیگر خانواده های یارانه بگیر را معین می نمایند. این گروه لب مرز یارانه دریافت قرار دارند، اما بین سه دهک پردرآمد به حساب آمده و مشمول دریافت یارانه نمی شوند. خانواده های دهک هشتم در سال 97 حدود 4 میلیون تومان در ماه پول خرج می کردند که با احتساب تورم 27 درصدی نسبت به سال گذشته، این رقم احتمالاً به 5 میلیون و 50 هزار تومان رسیده است. آنالیز گزارش های مرکز آمار نشان می دهد، درآمد ماهانه این خانواده ها در حال حاضر رقمی در حدود 5 میلیون و 510 هزار تومان است.

ویژگی های دهک نهم

درآمد ماهانه 6.9 میلیون

خانواده هایی که در دهک نهم جای می گیرند، مطابق گزارش های سال 97 مرکز آمار حدود 5 میلیون و 130 هزار تومان در ماه پول خرج می نمایند که با احتساب تورم 27 درصدی، می توان نتیجه گرفت که میزان هزینه ماهانه خانواده های دهک نهم به حدود 6 میلیون و 520 هزار تومان رسیده.

از این رقم حدود یک میلیون و 320 هزار تومان در بخش خوراکی و حدود 5 میلیون و 200 هزار تومان در بخش غیرخوراکی هزینه می گردد. خانواده های دهک نهم این هزینه ها را با درآمد ماهانه 6 میلیون و 870 هزار تومانی پوشش می دهند که بخشی از آن یعنی در حدود 370 هزار تومان پس انداز می گردد.

ویژگی های دهک دهم

درآمد ماهانه 11 میلیون

دهک دهم پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشکیل می دهد. آن ها بیشتر از همه پول درمی آورند و همچنین بیشتر از همه خرج می نمایند. آنالیز گزارش های مرکز آمار نشان می دهد، این خانواده ها ماهانه به طور میانگین 11 میلیون تومان درآمد دارند.

نکته عجیب درباره خانواده های دهک دهم این است که هزینه شان بیشتر از درآمدشان است. آن ها در ماه رقمی حدود 11 میلیون و 790 هزار تومان پول خرج می نمایند که 10 میلیون تومان آن مربوط به هزینه های غیرخوراکی و حدود یک میلیون و 790 هزار تومان آن مربوط به هزینه های خوراکی است.

منبع: برترین ها

به "شما عضو کدام دهک مالی هستید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شما عضو کدام دهک مالی هستید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید