ابلاغ افزایش 27 درصدی مستمری بازنشستگان

به گزارش وبلاگ عکس، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و یاری های جنبی و معین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری ها) طی نامه شماره 1000/1402/3701 مورخ 1402/04/10 به وسیله مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

ابلاغ افزایش 27 درصدی مستمری بازنشستگان

طبق متن بخشنامه افزایش مستمری و یاری های جنبی و معین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری ها)، در اجرای مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ 29 /12 /1401 شورای عالی کار و تصویب نامه شماره 25332 /ت61249ﻫ مورخ 18 /02 /1402 هیئت محترم وزیران، مقدار افزایش مستمری و یاری های جنبی (به همراه مبالغ متناسب سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1402 به توضیح ذیل معین شده است:

الف) مقدار افزایش مستمری (موضوع ماده (96) قانون تأمین اجتماعی)

از تاریخ 01 /01 /1402 کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا خاتمه سال 1401 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 41،797،500 ریال) و کمتر از آن، به مقدار %27 (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به مقدار 21% (بیست و یک درصد) به علاوه مبلغ ثابت 2،507،880 (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در خاتمه اسفندماه سال 1401 افزایش می یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال 1402

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مقدار مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 01 /01 /1402، ماهیانه مبلغ 53،082،840 ریال معین می شود.

2 ـ با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه های ذیل از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به مقدار 27% (بیست و هفت درصد) می باشد:

1 ـ 2 ـ مشمولین بند های (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

2 ـ 2 ـ مشمولین قانون معین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند.

3 ـ 2 ـ مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

4 ـ 2 ـ مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی

5 ـ 2 ـ مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)

6 ـ 2 ـ مستمری بگیران ازکارافتاده جزئی

نکته: به منظور تکمیل آیتم متناسب سازی 75% اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در مورد مشمولین وفق بخشنامه شماره 1 /76 مستمری ها، آیتم متناسب سازی 25% به جامانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری با کد (00042) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال 1401، مشمول افزایش سال 1402 شده است.

اخبار بازنشستگان، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی.

جهت نگهداری حساب های مربوط به آیتم مذکور در سیستم های مالی کد های ذیل معین می شود:

ج) مقدار یاری های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای شرایط معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، مقدار یاری های جنبی در سال 1402 به توضیح ذیل معین می شود:

1 ـ حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580 /99 /1000 مورخ 06 /12 /1399 در حال پرداخت می باشد، در سال 1402 به مقدار 5،000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد.

2 ـ یاری هزینه عائله مندی، یاری هزینه اولاد و یاری هزینه همسر متکفل فرزند

مقدار این یاری ها در سال 1402 به توضیح ذیل معین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می شود:

یاری هزینه ماهانه عائله مندی 9،174،720 ریال

یاری هزینه ماهانه اولاد 4،225،200 ریال

یاری هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند 9،174،720 ریال

3 ـ یاری هزینه مسکن

مقدار یاری هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ 2،000،000 ریال در ماه معین شده است.

4 ـ یاری به تأمین معیشت مستمری بگیران

مقدار یاری به تأمین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی

و بازماندگان به مبلغ 2،660،000 ریال در ماه معین شده است.

هـ) فهرست های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

1 ـ کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری فروردین ماه اقدام کنند.

2 ـ احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تأیید مسئولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری شود.

3 ـ به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری به وسیله سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

ـ به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه فهرست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در امسال مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحد های اجرایی)، دستور اداری پرداخت حق الزحمه مربوطه متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را به عهده دارد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استان ها و مسئولین ذی ربط در واحد های اجرایی خواهند بود.

منبع: فرارو

به "ابلاغ افزایش 27 درصدی مستمری بازنشستگان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابلاغ افزایش 27 درصدی مستمری بازنشستگان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید